Otázka:

Aký je správny tvar slova iPhone v genitíve plurálu - iPhonov? Alebo iPhoneov? V printových médiách som sa stretla aj s nominatívom plurálu v tvare cupcaky. Je to takto správne?

Heslá:

cupcake, zdobený mafin

Odpoveď:

Slovo iPhone má v genitíve plurálu tvar iPhonov.

Slovo cupcake odporúčame nahrádzať slovným spojením zdobený mafin. Skloňovanie slova cupcake v podobe cupcaky neodporúčame, bez kontextu môže byť až nezrozumiteľné.


Otázka z 03. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cupcake