Otázka:

Dá sa skloňovať skratka SACKA?

Heslá:

SACKA, skratky

Odpoveď:

Skratka SACKA zo slov Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr je iniciálová skratka (zložená zo začiatočných písmen slov). Iniciálové skratky, ktoré sa končia na samohlásku, v písanom texte sa buď ponechajú nesklonné (napr. pracujem v SACKA), alebo sa skloňujú. V hovorenej reči sa skloňujú podľa zakončenia, napr. v SACKE, zo SACKY. V písomnej podobe sa však pri skloňovaní mení ich grafická úprava a zapisujú sa ako jedno slovo s veľkým začiatočným písmenom, no takýto spôsob sa  uplatňuje iba pri frekventovaných, všeobecne známych skratkách, napr. z Unesca, o Unescu, s Unescom. Skratka SACKA nie je natoľko známa, aby jej používanie v podobe v Sacke, zo Sacky ap. nespôsobilo problémy s jej správnym porozumením (rozlúštením). Preto ju neodporúčame vo verejnom styku skloňovať.  Vhodným riešením pri používaní takýchto typov skratiek v texte v nepriamych pádoch je predsunutie všeobecného pomenovania pred skratku, napr. prostredníctvom združenia SACKA, členovia združenia SACKA.Otázka z 14. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu SACKA