Otázka:

Aké spojenia sa najčastejšie využívajú so slovami skôr a prv?

Heslá:

skôr, prv

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa pri heslách skôr prv uvádzajú spojenia skôr ako, skôr než, prv ako, prv než ako podraďovacie spojky uvádzajúce vedľajšiu vetu časovú, napr. Odbavili nás tam hore, prv než sme sa spamätali. Ovocné stromy, skôr ako zakvitli, dôkladne ošetrili. V niektorých vetách je však rozhodujúci dôraz vo vete: ak príslovku skôr (prv) potrebujeme vo výpovedi zdôrazniť, píšeme ju samostatne ako súčasť hlavnej vety – nie ako časť spojkového výrazu – a čiarku píšeme až za ňou, pred spojkami ako alebo než, napr. Umrela skôr, ako ju dopravili do nemocnice. – Musíme to urobiť prv, než sa niečo stane. Ak sa však spojeniami skôr ako, skôr než, prv ako, prv než veta začína, čiarku nepíšeme, napr. Skôr ako pôjdeme domov, dohodneme sa.Prv než sa rozhodneš, dôkladne si to zváž.


Otázka z 19. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 21. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skôr