Otázka:

Aká je ženská podoba slova škodca?

Heslá:

škodca, škodkyňa

Odpoveď:

K podstatnému menu mužského rodu škodca sa v našich slovníkoch ženská prechýlená podoba neuvádza a v jazykovej praxi sa podoba mužského rodu zvyčajne používa aj na označenie osoby, živočícha alebo rastliny ženského rodu, napr. pásavka zemiaková je škodca zemiakov. V slovenčine máme viac takýchto slov, napr. básnik, človek, lotor, alebo aj opačných, keď k ženskému rodu nemáme pendant v mužskom rode, napr. osoba, potvora, sirota. V jazykovej praxi sa však začína používať aj pravidelne utvorená ženská podoba škodkyňa.


Otázka z 08. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 12. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu škodca