Otázka:

Správne sa píše "Kubánska raketová kríza" alebo "kubánska raketová kríza"?

Heslá:

kubánska kríza, karibská kríza

Odpoveď:

Názov medzinárodného konfliktu medzi ZSSR a USA v r. 1962 týkajúci sa rozmiestnenia sovietskych jadrových rakiet na Kube sa zaužíval pod označením kubánska kríza, prípadne karibská kríza.

 


Otázka z 30. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kubánska kríza