Otázka:

Slovenská pošta má jedno svoje oddelenie nazvané "Stredisko predplatného tlače". Nie je mi jasné slovo "preplatného". Je to pád podstatného mena?

Heslá:

predplatné, balné, poštovné, cestovné, prepitné

Odpoveď:

Slovo predplatného v názve Stredisko predplatného tlače je tvar genitívu podstatného mena stredného rodu predplatné. Ide o tzv. spodstatnené prídavné meno (porov. slová pomenúvajúce rozličné poplatky, napr. poštovné, balné, prepravné, cestovné, kilometrovné, parkovné, zápisné, nájomné, odstupné, stravné, prepitné a pod.).


Otázka z 30. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predplatné