Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňujú podstatné mená dedič a rodič? Aký tvar majú v nominatíve množného čísla?

Heslá:

dedič, rodič

Odpoveď:

 

Životné (osobné) podstatné mená mužského rodu dedič aj rodič sa skloňujú podľa vzoru chlap. Podstatné meno dedič má v nominatíve množného čísla dvojtvar, správne sú podoby dediči aj dedičia. Podstatné meno rodič má v nominatíve množného čísla tvar rodičia.

Pri vzore chlap je v nominatíve množného čísla základná prípona -i ako chlapi, čerti, muži, ale niektoré podstatné mená majú príponu -ovia, napr. pedagógovia, synáčikovia, predkovia, otcovia, synovia, dedovia, a niektoré podstatné mená majú príponu -ia, napr. učitelia, hlásatelia, občania, dedinčania, rodičia, manželia, susedia, hostia. Pri niektorých podstatných menách vzoru chlap sú v nominatíve množného čísla dvojtvary, kde sa popri tvaroch s príponou -ia používajú aj tvary s príponou -i, napr. ekonóm – ekonómovia/ekonómi, agronóm – agronómovia/agronómi aj dedič – dedičia/dediči.


Otázka z 29. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dedič