Otázka:

Prečo je správne šaliansky a nie šaľský, keď napr. od názvu obce Tornaľa je prídavné meno tornaľský a nie tornaliansky?

Heslá:

Šaľa, šaliansky, Tornaľa, tornaľský

Odpoveď:

Od miestnych názvov s jednoslabičným slovotvorným základom sa tvorí mužské obyvateľské meno príponou -an, ženské obyvateľské meno príponou -ianka a prídavné meno príponou -iansky, napr. Čaba – Čaban – Čabianka – čabiansky, Seňa – Seňan – Senianka – seniansky, Šuľa – Šuľan – Šulianka – šuliansky, tak aj Šaľa – Šaľan – Šalianka – šaliansky. Od názvu Tornaľa sa mužské obyvateľské meno tvorí príponou -čan, ženské obyvateľské meno príponou -čanka a prídavné meno má príponu -ský. Takto sa tvoria obyvateľské mená od miestnych názvov, ktoré majú na konci slovotvorného základu spoluhlásku alebo samohlásku, ktorá odpadá; prídavné meno má príponu -ský alebo -(c)ký, napr. Martin – Martinčan – Martinčanka – martinský, Prešov – Prešovčan – Prešovčanka – prešovský, Žilina – Žilinčan – Žilinčanka – žilinský, Malacky – Malačan – Malačanka – malacký.

 


Otázka z 29. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Šaľa