Otázka:

Je slovo gužmy spisovné?

Heslá:

gužmy

Odpoveď:

Slovo gužmy sa neuvádza v lexikografických príručkách, lebo ide o neologizmus, ktorý sa v jazykovej praxi objavil pomerne nedávno v dôsledku potreby pomenovať nový druh dámskej obuvi. Toto pomenovanie vzniklo zo slov gumákyčižmy, keďže ide o kombináciu tradičných gumových čižiem (hovorovo nazývaných gumáky) a elegantných dámskych čižiem. Podľa nášho názoru je pozitívne, že sa mechanicky neprevzalo žiadne cudzie pomenovanie tejto obuvi, ale vytvoril sa nový názov založený na domácich slovách. Zatiaľ sa nedá odhadnúť, či sa toto nové slovo niekedy dostane do slovníkov, možno o niekoľko rokov zanikne spolu s obuvou, ktorú označuje.


Otázka z 28. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu gužmy