Otázka:

Dobrý deň vo vete Tak som sa tak podpisoval, ako to robil lord Russell a toľkí iní mám použiť sloveso robiť alebo robili?

Heslá:

robiť

Odpoveď:

Vo vete Tak som sa tak podpisoval, ako to robil lord Russell a toľkí iní odporúčame použiť sloveso robiť v tvare jednotného čísla. 


Otázka z 25. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 26. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu robiť