Otázka:

V článkoch o móde sa často stretávam s poslovenčeným pomenovaním "fashionista". Môžem ho používať, alebo existuje nejaký slovenský ekvivalent?

Heslá:

fashionista, fashionist, fešnista

Odpoveď:

Podľa našich informácií má výraz, na ktorý ste sa spytovali, aj v angličtine podobu fashionista s príponou -ista. Ide o neologizmus, ktorý sa v angličtine objavil v 90. rokoch minulého storočia a španielska prípona -ista  naznačuje, že vznikol zrejme v regiónoch ako Kalifornia, Nové Mexiko, Texas či Arizona, kde sa s angličtinou prelína španielčina. V súčasnosti sa v angličtine popri podobe fashionista používa aj anglicky korektná podoba fashionist.  

V slovenčine možno slovo fashionista priradiť k slovám s príponou cudzieho pôvodu

-ista, ktorou sa tvoria okrem iného aj názvy osôb z oblasti umenia, napr. akvarelista, karikaturista, beletrista, vizážista, stylista, ako aj názvy osôb vyjadrujúcich príslušnosť k nejakému hnutiu, smeru či skupine, napr. impresionista, kubista, modernista, filatelista. Zatiaľ sa však slovo fashionista používa v slovenčine iba zriedkavo a je významovo nejednoznačné. Podobne ako v angličtine, aj v slovenčine sa týmto výrazom pomenúva negatívne osoba, ktorá je otrokom módy, ale aj pozitívne osoba, ktorý sa vyzná v móde, ktorá je trendová a má štýl. Ak sa slovo fashionista prevezme do slovenčiny (t. j. používatelia slovenského jazyka si ho osvoja a začnú ho používať), možno predpokladať jeho adaptáciu podľa slovenského pravopisu na podobu fešnista. Treba však pouvažovať, či sa preň nenájdu v slovenčine významovo priezračnejšie ekvivalenty podľa kontextu, ako napr. obeť módy, módna maniačka, módny expert, odborník na módu, módyznalý muž/spotrebiteľ, módyznalá žena a pod.


Otázka z 28. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fashionista