Otázka:

Aký je vzťah medzi slovesami ľúbiť a milovať? Sú to synonymá?

Heslá:

ľúbiť, milovať

Odpoveď:

Ako ste sa mohli presvedčiť v lexikografických príručkách slovenského jazyka, čo sa týka vyjadrovania citového vzťahu, slovesá ľúbiť milovať sú synonymá. Slovesom milovať sa okrem toho ešte vyjadruje fyzické vykonávanie milostného aktu. V ostatných významoch a kontextoch sú slovesá ľúbiť milovať zameniteľné, hoci niekedy sa sloveso milovať používa aj na dôraznejšie vyjadrenie obľuby, napr. ľúbim (hovorový pendant výrazu mám rád) dobré jedlo – milujem dobré jedlo. Vo vzťahu k človeku sa však nimi vyjadruje rovnaká intenzita citu.


Otázka z 28. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu ľúbiť