Otázka:

Je výraz sóda bikarbóna spisovný?

Heslá:

sóda bikarbóna, bikarbóna

Odpoveď:

Pomenovanie sóda bikarbóna je spisovný neutrálny dvojslovný názov, uvádza sa aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk) pri hesle sóda a v 1. zväzku nového Slovníka súčasného slovenského jazyka pri hesle bikarbóna. Pre úplnosť dodávame, že aj hovorové slová sú spisovné.


Otázka z 23. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sóda bikarbóna