Otázka:

Je výraz sóda bikarbóna spisovný?

Heslá:

sóda bikarbóna, bikarbóna

Odpoveď:

Pomenovanie sóda bikarbóna je spisovný neutrálny dvojslovný názov, uvádza sa aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka pri hesle sóda a v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G pri hesle bikarbóna. Obe príručky sú v elektronickej podobe dostupné na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk. 


Otázka z 23. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sóda bikarbóna