Otázka:

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ktoré slovo je vhodnejšie vo vete: "Konštatujem, že uznesenie bolo schválené jednomyseľne/jednohlasne?".

Heslá:

jednomyseľne, jednohlasne

Odpoveď:

 

 

Príslovky jednomyseľne a jednohlasne sú synonymné vo význame „vychádzajúc z rovnakého zmýšľania“. Príslovka jednomyseľne má okrem toho význam „rovnako zmýšľajúc, svorne, jednotne“ a príslovka jednohlasne má zasa význam „jedným hlasom, rovnakým hlasom“. Hoci vo vyjadrení, o ktoré Vám ide, možno použiť obidve príslovky, prihovárame sa za uprednostnenie príslovky jednomyseľne, teda konštatujem, že uznesenie bolo schválené jednomyseľne.


Otázka z 10. 09. 2003 bola zodpovedaná dňa 10. 09. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu jednomyseľne