Otázka:

Píše sa spojenie Základná škola Československej armády s veľkým Z, ak z kontextu vyplýva, že ide o školu so sídlom v Prešove? A čo ak to z kontextu nie je jasné?

Heslá:

Základná škola Československej armády

Odpoveď:

 

Názov školy s dedikačným prívlastkom Československej armády v podobe Základná škola Československej armády sa podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000) považuje za vlastné meno a píše sa s veľkým začiatočným písmenom aj vtedy, ak sa pri ňom a ani v širšom kontexte neuvádza sídlo školy (v Prešove).


Otázka z 27. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Základná škola Československej armády