Otázka:

Je správne spojenie "pribudlo oblačnosti", ktoré často počuť v správach o počasí? Nemá to byť "pribudla oblačnosť"?

Heslá:

pribudnúť, pribudlo oblačnosti, pribudla oblačnosť

Odpoveď:

Sloveso pribudnúť sa viaže s nominatívom (napr. pribudli žiaci) aj s genitívom (pribudlo žiakov). Aj v súvislosti s oblačnosťou sú správne obe spojenia – pribudla oblačnosť aj pribudlo oblačnosti.


Otázka z 27. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pribudnúť