Otázka:

Ako utvorím od podstatného mena kupec pomenovanie ženy?

Heslá:

kupec, kupkyňa

Odpoveď:

Od podstatného mena mužského rodu kupec zakončeného na -ec možno utvoriť pomenovanie ženy kupkyňa  podobne ako letec – letkyňa, poslanec – poslankyňa, umelec – umelkyňa, zamestnanec – zamestnankyňa.


Otázka z 27. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kupec