Otázka:

Ktoré slovo je správne – potenciálny (napr. partner, klient...), alebo potencionálny?

Heslá:

potenciálny, potencionálny

Odpoveď:

 

 

V Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe na stránke slovnik.juls.savba.sk) sa uvádza iba prídavné meno potenciálny. V Slovníku cudzích slov (Bratislava: SPN 2005) sa uvádzajú obidve podoby potenciálny aj potencionálny, pričom podoba potencionálny sa kvalifikuje ako zriedkavá. Z dvojice prídavných mien odporúčame uprednostniť podobu potenciálny.

  


Otázka z 24. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu potenciálny