Otázka:

S akým začiatočným písmenom mám písať slová ako ako word, excel, powerpoint?

Heslá:

Word, Powerpoint, apelativizácia, excel

Odpoveď:

Slovo Excel ako pomenovanie produktu spoločnosti Microsoft – tabuľkového kalkulátora pracujúceho pod systémom Windows – sa väčšinou píše ako vlastné meno s veľkým začiatočným písmenom. Podobne je to aj s názvami produktov – aplikácií PowerPoint Word, a to aj vtedy, ak sa neuvádza plný názov typu Microsoft Excel. Cudzie vlastné mená, ako sú názvy firiem, ale aj značky ich produktov, si v slovenčine zachovávajú pôvodnú pravopisnú podobu (neadaptujú sa) a ako vlastné mená sa píšu s veľkým začiatočným písmenom. Pravda, v slovenčine (aj v iných jazykoch) sa niektoré často používané obchodné značky apelativizujú, prestávajú sa vnímať ako vlastné mená a ich význam sa zovšeobecňuje na typ nástroja, softvéru a pod. Apelativizované podoby názvov sú všeobecné podstatné mená, píšu sa s malým začiatočným písmenom a používajú sa najmä v neoficiálnej komunikácii, napríklad pošli mi to vo worde, stále mi padá excel, priprav si k tomu nejaký powerpoint (podobne ako syn sa hrá najradšej s legom alebo tortičky môžete posypať grankom. Pri pohľade do databázy Slovenského národného korpusu sme si overili, že apelativizované podoby názvov Word, Excel PowerPoint sa v slovenčine používajú zatiaľ len zriedkavo a v oficiálnom jazykovom prejave Vám odporúčame písať tieto názvy ako vlastné mená s veľkým začiatočným písmenom. Názov Powerpoint Vám odporúčame písať v takejto podobe, keďže v slovenskom pravopise sa s písaním veľkého písmena uprostred jednoslovného názvu nepočíta.


Otázka z 24. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Word