Otázka:

Niekde sa píše o Petersburských úlohách, inde o Petersberských úlohách - čo je správne? Ide o dokument podpísaný v Bonne v hoteli Petersburg.

Heslá:

Petersburg - petersburský, Petersberg - petersberský

Odpoveď:

 

Od vlastného podstatného mena Petersburg sa tvorí vzťahové prídavné meno petersburský. Názov dokumentu s úlohami, ktoré boli vypracované v hoteli Petersburg, má byť v slovenčine Petersburské úlohy. V blízkosti Bonnu je však aj vrch Petersberg a na ňom luxusný grandhotel Petersberg, ktorý býva miestom medzinárodných konferencií. Ak vznikol dokument v grandhoteli Petersberg, má sa nazývať Petersberské úlohy.


Otázka z 24. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Petersburg - petersburský