Otázka:

Ak skratkou SP myslíme Sociálnu poisťovňu, v genitíve a v inštrumentáli treba použiť predložku z/s alebo zo/so?

Heslá:

s z, so zo

Odpoveď:

Pri väzbe predložky so skratkou je rozhodujúca ustálená výslovnosť skratky. Ak je výslovnosť skratky SP hláskovaná [es pé], predložka sa nevokalizuje – z SP, s SP, čítame [z_espé]. Ak výslovnosť nie je hláskovaná, skratka SP sa vyslovuje [s_p] a predložka sa vokalizuje – zo SP, so SP. Pri výslovnosti skratky sa môže predpokladať aj výslovnosť (prečítanie) celých slov, vtedy sa predložky tiež vokalizujú: zo Sociálnej poisťovne, so Sociálnou poisťovňou.


Otázka z 24. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu s z