Otázka:

Čo je správne: pod vplyvom drog sa organizmus ničí alebo vplyvom drog sa organizmus ničí?

Heslá:

vplyvom, pod vplyvom

Odpoveď:

 

Významy predložiek vplyvom pod vplyvom nájdete v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Príčina sa vyjadruje predložkou vplyvom a správne je spojenie vplyvom drog sa organizmus ničí.


Otázka z 24. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vplyvom