Otázka:

Správne je "deklarácia o niečom" alebo "deklarácia niečoho"?

Heslá:

deklarácia

Odpoveď:

 

Slovo deklarácia má v slovenčine význam „vyhlásenie  politických zásad, princípov; dokument takého rázu“. Používa sa v predložkovom spojení, napr. Deklarácia SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky, aj v bezpredložkovom spojení, napr. Všeobecná deklarácia ľudských práv (OSN, 1948). V súvislosti s právami sa väčšinou používa bezpredložkové spojenie, napr. Deklarácia práv človeka a občana (Francúzsko, 1789), Deklarácia práv dieťaťa (OSN, 1959).


Otázka z 24. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu deklarácia