Otázka:

Je správne bezo mňa, alebo bezomňa?

Heslá:

bezo mňa

Odpoveď:

Správny zápis je bezo mňa (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý je dostupný  aj na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, zadajte heslo bez).


Otázka z 24. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu bezo mňa