Otázka:

Dobrý deň, ako sa nazýva mláďa sovy? Je spisovné slovo sôvä?

Heslá:

sova, sôvä, holub, holúbä, chlap, chlápä, sovča, sovíča

Odpoveď:

 

Na pomenovanie mláďaťa sovy máme v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v slovníkovej časti Pravidiel slovenského pravopisu (obe príručky sú prístupné aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk) podoby sovča sovíča.

Slovo sôvä pomenúvajúce mláďa sovy sa uvádza len vo výkladovej časti Pravidiel slovenského pravopisu z r. 2000 (v kapitole Písanie samohlásky ä) a je utvorené zo slova sova podobným slovotvorným postupom, aký sa uplatnil pri slovách chlap – chlápä či holub – holúbä. V súčasnosti sa však toto slovo bežne nepoužíva. 

 


Otázka z 06. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 07. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu sova