Otázka:

Ak zmeškám autobus, môžem povedať aj odbehol ma autobus?

Heslá:

odbehnúť

Odpoveď:

 

 

Sloveso odbehnúť sa v hovorovom štýle používa aj spôsobom, ktorý ste uviedli: odbehol ma autobus/vlak (pozri Krátky slovník slovenského jazyka, heslo odbehnúť, 3. význam; príručka je dostupná aj na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk).


Otázka z 23. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odbehnúť