Otázka:

Čo znamená slovo čmýriť sa?

Heslá:

čmýriť sa

Odpoveď:

Sloveso čmýriť sa je synonymum slovesa hmýriť sa a jeho význam je „rýchlo sa pohybovať vo veľkom množstve na malom priestore“.

 


Otázka z 23. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čmýriť sa