Otázka:

V práci používame spojenie typovanie/tipovanie zmlúv. Aké i/y tam má byť?

Heslá:

typovať/tipovať do počítača, typovanie/tipovanie zmlúv

Odpoveď:

 

Jeden z významov anglického slovesa to type je „zistiť typ, zaradiť, klasifikovať na základe určitých vlastností, otypovať (niekoho), vytypovať (napr. vhodnú lokalitu)“. V tomto význame je jeho slovenským ekvivalentom slovo typovať s tvrdým y. Iný význam anglického slovesa to type je „písať na stroji, na klávesnici – hovorovo klepať – a vysádzať, resp. vytlačiť text“. Tomuto významu nezodpovedá v slovenčine ani slovo typovať, ani tipovať (hádať, odhadovať výsledok). To sa týka aj zapisovania údajov do počítača.  

Z Vašej otázky nám nie je jasné, aké úkony ste mali na mysli (či ide o zapisovanie zmluvy do počítača, alebo o tlač textu zmluvy), ale s istotou môžeme v danej súvislosti odmietnuť výrazy tipovanie aj typovanie. Odporúčame Vám používať podľa významu slovenské spisovné ekvivalenty ako písať/zapisovať/zadávať zmluvu do počítača (hovorovo aj nahadzovať do počítača), resp. tlačiť/vytlačiť zmluvu.

 


Otázka z 23. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu typovať/tipovať do počítača