Otázka:

Je vo význame urobiť platným vhodné použiť slovo splatniť?

Heslá:

skvalitniť, schladiť, skaliť, skompletizovať, splatniť

Odpoveď:

Sloveso splatniť sa v slovníkoch neuvádza, no vo význame „urobiť platným“ je správne utvorené pomocou predpony s-, ako napr. slovesá skvalitniť, schladiť, skaliť, skompletizovať, a možno ho použiť.


Otázka z 18. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 20. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skvalitniť