Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Janec ?

Heslá:

Janec

Odpoveď:

Ak nepoznáte rodinný úzus v rodine pána Janeca (Janca), t. j. ako oni sami skloňujú priezvisko Janec, resp. či ženy v rodine majú priezvisko Janecová alebo Jancová, odporúčame Vám skloňovať toto priezvisko so zachovávaním samohlásky e, t. j. od Janeca, k Janecovi, navštíviť Janeca, o Janecovi, s Janecom. Ak viete, že pán Janec si skloňuje priezvisko s vynechávaním samohlásky e, t. j. od Janca, k Jancovi, navštíviť Janca, o Jancovi, s Jancom, odporúčame Vám pridŕžať sa tohto skloňovania. Oba spôsoby skloňovania v danom prípade zodpovedajú slovenskej gramatike. Podrobné vysvetlenie skloňovania mužských priezvisk zakončených na -ek, -ec, -ok nájdete v našej elektronickej jazykovej poradni, keď si do vyhľadávača zadáte heslo Borec(aleboKlinec, Vlček, Petrášek, Pastorok, Stanek, Bartok, Jurek, Drábek).


Otázka z 23. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Janec