Otázka:

Ktorý výraz je správny, ak hovoríme o pláži: piesková, piesočná, piesočnatá alebo piesčitá? Aký je medzi týmito výrazmi rozdiel?

Heslá:

pieskový, piesočný, piesočnatý, piesčitý

Odpoveď:

 

 

Prídavné mená pieskový, piesočný, piesočnatý a piesčitý sú všetky spisovné a plne synonymné (porov. lexikografické príručky na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, kodifikačnú platnosť majú Krátky slovník slovenského jazyka a Pravidlá slovenského pravopisu).


Otázka z 22. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pieskový