Otázka:

Sinus paranasales do slovenčiny preložíme ako prínosové dutiny, alebo ako prinosové dutiny?

Heslá:

prinosové dutiny

Odpoveď:

Správne slovné spojenie je prinosové dutiny. V Slovníku súčasného slovenského jazyka a – g (2006) sa termín prinosové dutiny uvádza ako exemplifikácia pri slove dutina vo význame „prázdny alebo tekutinou, telovými orgánmi vyplnený priestor v ľudskom alebo živočíšnom organizme“.


Otázka z 22. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prinosové dutiny