Otázka:

Ktorá verzia slova mokka/moka je správna? Je Mokka kávovar, alebo Moka kávovar?

Heslá:

mokka

Odpoveď:

Slovo mokka sa píše uvedeným spôsobom (porov. elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk). Kodifikačnú platnosť majú Krátky slovník slovenského jazyka (2003) a Pravidlá slovenského pravopisu (2000).

Slovné spojenie mokka kávovar sa píše s malým začiatočným písmenom.

 


Otázka z 22. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mokka