Otázka:

V zdravotníckych zariadeniach na Slovensku podpisujú pacienti tzv. informovaný súhlas. Myslím, že môžeme súhlasiť s informáciou, ale nemôžeme dávať informovaný súhlas. Je toto slovné spojenie správne?

Heslá:

informovaný súhlas

Odpoveď:

Výraz informovaný súhlas je termín z legislatívy, ktorý sa používa najmä v medicíne. Týmto výrazom sa má vyjadriť, že osoba, ktorá dáva svoj súhlas napr. na zákrok, liečbu a pod., bola predtým poučená, informovaná o ich povahe, možných rizikách atď., čiže ide o súhlas na základe informácie, informovanosti. Výraz informovaný súhlas zaznamenáva Slovník súčasného slovenského jazyka (2. zv. 2011) ako právnický termín s výkladom „súhlas obyčajne pacienta s poskytnutím zdravotnej starostlivosti na základe oboznámenia so všetkými relevantnými informáciami“.


Otázka z 21. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu informovaný súhlas