Otázka:

Ako vytvorím budúci čas od slovesa spasiť? Je spisovné slovo spasovať?

Heslá:

spasiť, zachraňovať, vyslobodzovať, pomáhať

Odpoveď:

Sloveso spasiť je dokonavé a tvarmi prítomného času spasím – spasíš – spasí – spasíme – spasíte sa vyjadruje budúcnosť. K slovesu spasiť v slovenčine nemáme nedokonavú podobu spasovať, prítomnosť možno vyjadriť synonymami zachraňovať, vyslobodzovať, pomáhať (zachraňujem, vyslobodzujem, pomáham) alebo opisne, napr. poskytovať spásu (poskytujem spásu), zaisťovať spásu (zaisťujem spásu).


Otázka z 20. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 21. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spasiť