Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či slovenčina pozná skratku foco. Označujeme ňou fotokópiu.

Heslá:

foco, phoco, foko, fotokópia, photocopy

Odpoveď:

Skratka foco sa bežne nepoužíva. Nie je v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ani v Slovníku cudzích slov. Nenašli sme ju v publikácii Svet skratiek a značiek, podobná skratka nebola ani v Anglicko-slovenskom slovníku. Ak je skratkou slova fotokópia, nie je nám jasné, prečo je v tvare foco a nie foko. Ak ste vychádzali z anglického slova photocopy, zrejme by bol vhodnejší jej tvar phoco. Čo sa týka možnosti používania tejto skratky, neodporúčame ju používať vo verejnom styku pre jej nezrozumiteľnosť.


Otázka z 27. 08. 2003 bola zodpovedaná dňa 05. 09. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu foco