Otázka:

Na internete som natrafila na článok s názvom "Vyrobte si liek na rakovinu", v ktorom radili, ako bojovať proti rakovine. Nemalo tam byť "Vyrobte si liek proti rakovine"?

Heslá:

liek na depresiu, liek proti depresii

Odpoveď:

Slovo liek sa v slovenčine používa s predložkou proti aj s predložkou na, napríklad  

liek proti reumatickým bolestiam, liek proti depresii, liek proti žalúdočným ťažkostiam, liek proti rakovine, ale aj liek na reumatické bolesti, liek na depresiu, liek na žalúdočné ťažkosti (na žalúdok), liek na rakovinu. Súhlasíme, že predložka proti je v danom kontexte významovo jednoznačnejšia, ale nedorozumení sa netreba obávať ani pri predložke na, lebo nik nebude predpisovať ani brať lieky, ktoré by mali vyvolať reumatické bolesti, depresiu či rakovinu. Pre zaujímavosť, v databáze Slovenského národného korpusu prim-6.0.30-public-sk sme našli 1 438 spojení liek na a iba 614 spojení liek proti.

 


Otázka z 19. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu liek na depresiu