Otázka:

Je výraz spohotoviť vo význame uviesť do pohotovosti spisovný?

Heslá:

spohotoviť

Odpoveď:

 

Sloveso spohotoviť vo význame „uviesť do pohotovosti“ je správne utvorené (porov. príspevok Spohotoviť v 2. čísle časopisu Kultúra slova v r. 2007, ktorý je v elektronickej podobe dostupný na www.juls.savba.sk/ediela/ks/2007/2/ks2007-2.pdf).

 

 

 

 

 


Otázka z 17. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 17. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spohotoviť