Otázka:

Prevzal sa do slovenčiny názov amerického koláča pie?

Heslá:

pie, applepie, páj

Odpoveď:

Anglické pomenovanie typického amerického koláča pie (výslovnosť [páj]) zatiaľ nie je spracované v slovenských lexikografických príručkách, ale v slovenčine sa už bežne používa, a to najmä v adaptovanej podobe páj (vzor stroj). Pôvodne sa anglický výraz pie prekladal spojeniami ako americký jablkový koláč, americký jablčník. V súčasnosti, keď poznáme aj iné páje vrátane mäsových, používa sa v slovenčine častejšie najmä v receptoch aj slovo páj.


Otázka z 18. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pie