Otázka:

Čo znamená anglický výraz know-how? Ako ho treba prekladať do slovenčiny? Ako môžem v slovenčine jednoslovne vyjadriť slovo stint?

Heslá:

know-how, stint

Odpoveď:

        Termín z ekonomiky know-how aj s výkladom sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na www.slovnik.juls.savba.sk. Slovenským ekvivalentom tohto termínu by mohlo byť slovné spojenie výrobno-obchodné poznatky alebo výrobno-obchodné skúsenosti.

        Anglické slovo stint vo význame, ktorý uvádzate vo svojom e-maile, nemá v slovenčine jednoslovný ekvivalent a možno ho vyjadriť iba opisne „jazda medzi zastávkami v boxoch“.

 


Otázka z 22. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 23. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu know-how