Otázka:

Dobrý deň, čo v slovenčine znamená solve know-how? V akej podobe je vhodné prekladať ho do slovenčiny? Ako môžem v slovenčine jednoslovne vyjadriť slovo stint?

Heslá:

know-how, stint

Odpoveď:

 

Termín z ekonomiky know-how aj s výkladom sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk. Slovenským ekvivalentom tohto anglického termínu by mohlo byť slovné spojenie výrobno-obchodné poznatky alebo výrobno-obchodné skúsenosti.

Anglické slovo stint vo význame, ktorý uvádzate vo svojom e-maile, nemá v slovenčine jednoslovný ekvivalent a možno ho vyjadriť iba opisne „jazda medzi zastávkami v boxoch“.

 


Otázka z 22. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 23. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu know-how