Otázka:

Ako vytvorím genitív plurálu od slova "ego"?

Heslá:

ego

Odpoveď:

Slovo ego sa skloňuje podľa vzoru mesto. V nominatíve množného čísla má tvar egá, v genitíve eg. V Slovníku súčasného slovenského jazyka (2006) sa pri slove ego píše, že v množnom čísle sa vyskytuje iba v tvare nominatívu a akuzatívu, a uvádza sa príklad skĺbiť rôzne záujmy a egá rôznych politikov.

 


Otázka z 17. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu ego