Otázka:

Dáva sa medzi číselný údaj a značku fyzikálnej jednotky medzera? Píšeme 80° alebo 80 °?

Heslá:

značky fyzikálnych jednotiek, kg, stupeň, , ,

Odpoveď:

Značky fyzikálnych jednotiek sa od čísla oddeľujú medzerou, napr. 25 mm (dvadsaťpäť milimetrov), 14 kg (štrnásť kilogramov), 250 l (dvestopäťdesiat litrov), 12 mm (dvanásťmilimetrový) pás, 2 kg (dvojkilogramový) chlieb, 1,5 l (jedenapollitrová fľaša).

Znak ° zastupujúci slovo stupeň v geometrii sa od čísla neoddeľuje medzerou. Medzerou oddeľujeme od čísla značku °C. To znamená, že treba rozlišovať 25° (= dvadsaťpäť stupňov, podobne ako 25´ = dvadsaťpäť minút) a 25 °C (= dvadsaťpäť stupňov Celzia).


Otázka z 17. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu značky fyzikálnych jednotiek