Otázka:

Je správna veta "Bez geografie nie ste nikde"?

Heslá:

dvojitý zápor

Odpoveď:

Základnou funkciou vetného záporu je popierať celú vetu, napr.: Sestra nepracuje. Myslím, že už nepríde. V slovenčine je gramatikalizovaný aj dvojitý zápor typu nikto neprišiel, nikto nič nepovedal,pri ktorom je v zápornom tvare sloveso aj vetný člen. Jeho úlohou je zosilňovať (zdôrazňovať) negáciu. Je to niečo iné ako dvojitý vetný zápor slovies v (zloženom) prísudku alebo vo vetnom základe, ktorým sa negácia (záporný význam) ruší. Výpoveď má kladný význam, ale s odlišným štylistickým zafarbením. Na takomto dvojitom vetnom zápore slovies je založená štylistická figúra litotes, napr. rečnícke zvraty ako nemôžem nespomenúť (= musím spomenúť), nemôžem nepriznať (= musím priznať) alebo v Sládkovičovej Maríne  nemožno mi ťa neľúbiť.

            V spojení bez geografie nie ste nikde je dvojitý zápor použitý správne, zdôrazňuje sa ním negácia.


Otázka z 17. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dvojitý zápor