Otázka:

Je správne použiť výraz študovať aj vo význame skúmať?

Heslá:

študovať, skúmať, výskum, štúdium

Odpoveď:

Aj keď jeden z významov slovesa študovať podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka je „vedecky skúmať“ alebo „dôkladne skúmať“, súhlasíme s Vaším názorom, že v súvislosti s výskumom v oblasti geológie a speleológie je vhodnejšie použiť sloveso skúmať, napr. skúmať územie, objekty, štruktúry. Rovnako namiesto podstatného mena štúdium odporúčame v takýchto súvislostiach použiť slovo výskum, napr. výskum objektov, štruktúr, a namiesto prídavného mena študovaný výraz skúmaný, napr. skúmaný úsek, objekt. Vychádzajúc z významov slovesa vyšetrovať, nie je vhodné použiť príčastie vyšetrovaný v spojení vyšetrovaná vzorka vo význame „skúmaná vzorka“. 


Otázka z 23. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu študovať