Otázka:

Ktorá veta je správna: Janko Mrkvička vlastní pozemok v podiele 2/5 alebo Janko Mrkvička vlastní pozemok v podieli 2/5?

Heslá:

podiel, v podiele

Odpoveď:

Slovo podiel sa skloňuje podľa vzoru dub (v genitíve má  príponu -u): podiel – od podielu – k podielu – podiel – v podiele – s podielom. Správna je veta
Janko Mrkvička vlastní pozemok v podiele 2/5.
Otázka z 16. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu podiel