Otázka:

Píšu sa pri vykaní zámená Vy, Váš s veľkým začiatočným písmenom? Prídavné meno má byť pri vykaní v jednotnom čísle alebo v množnom čísle?

Heslá:

vykanie v príručke

Odpoveď:

Nemožno stotožňovať vykanie s písaním tvarov zámen Vy, Váš v korešpondencii. V korešpondencii sa na znak úcty píšu tvary zámen Vy, Váš s veľkým začiatočným písmenom vždy – bez ohľadu na to, či sa obraciame na jednu osobu, ktorej vykáme, alebo či sa obraciame na viac osôb naraz, t. j. na kolektív zamestnancov, úradníkov a pod. V korešpondencii píšeme na znak úcty s veľkým začiatočným písmenom aj tvary zámen Ty, Tvoj pri tykaní.

            V ostatných písomnostiach sa tvary zámen vy, váš píšu s malým začiatočným písmenom, a to vtedy, keď sa obraciame na jednu osobu, ktorej vykáme, ako aj vtedy, keď sa obraciame naraz na viac osôb. V príručke nie je dôvod písať tvary zámen vy, váš s veľkým začiatočným písmenom.

            Čo sa týka gramatickej stránky vykania, určité slovesné tvary sú pri vykaní vždy v množnom čísle, ale ostatné slovné druhy ako prídavné mená, trpné príčastie, zámená, číslovky sú v jednotnom čísle (napríklad mužovi vykáme určite budete spokojný, žene určite budete spokojná. Podrobnejšie si o zásadách vykania v slovenčine môžete prečítať v  elektronickej jazykovej poradni SME, keď si do vyhľadávača zadáte heslo vykanie.


Otázka z 16. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vykanie v príručke