Otázka:

Ako sa nazýva mláďa morky?

Heslá:

morča, mláďa morky

Odpoveď:

Mláďa morky sa nazýva morča, o čom sa môžete presvedčiť pri hesle morča² v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. Dodávame, že podstatným menom morča sa nazýva aj malý hlodavec (ľudovo nazývaný morské prasiatko, odborný zoologický názov je morča peruánske). Podstatné mená morča s rovnakou hláskovou a písomnou podobou ale s odlišným pôvodom a významom sú lexikálne homonymá.


Otázka z 16. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu morča