Otázka:

Ako vytvorím prídavné meno od slova stôl? Je správne stolný alebo stolový?

Heslá:

stôl, stolný, stolový, stolový tenis, stolná lampa

Odpoveď:

 

Vzťahové adjektíva môžu mať príponu -ný aj -ový. Od podstatného mena stôl máme v slovenčine obidve podoby prídavného mena – stolný aj stolový – a obe sú správne. V niektorých spojeniach sa odporúča uprednostniť iba jednu z podôb, a to tú, ktorá je v nich ustálená. Napríklad prídavné meno stolný je terminologicky ustálené v spojení stolný tenis a použitie prídavného mena stolový (stolový tenis) tu nemožno hodnotiť ako náležité. V spojení stolný/stolový počítač sa však nevylučuje ani jedna podoba, no podľa dokladov z internetu je ustálenejšie prídavné meno stolný, podobne ako napríklad v spojení stolná lampa.

 


Otázka z 19. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 26. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stôl