Otázka:

Ako sa skloňujú mená Polybotes, Hádes, Áres a Charles Dickens?

Heslá:

Hádes, Áres, Polybotes, Charles Dickens

Odpoveď:

Starolatinské mená zakončené na -us a starogrécke mená zakončené na -os, -as, -es sa skloňujú zvyčajne s vynechávanímtýchto zakončení v nepriamych pádoch, napr. Polybotes – Polybota, ale pri niektorých známych menách z histórie či mytológie sa pripúšťa dvojaké skloňovanie, a to s vynechávaním koncového es, us, aj so zachovávaním -es, -us. To je aj prípad mena Hádes – Háda/Hádesa. Skloňovanie s vynechávaním koncovky -es sa používa predovšetkým v odbornom štýle. Genitív jednotného čísla od mena Áressa v odbornom štýle používa v tvare Áreaa popri ňom sa v ostatných štýloch používa aj tvar Áresa. Privlastňovacie prídavné meno môže mať teda tvar Áreov(nie Árov!)aj Áresov.

V novogréckych,  pseudogréckych,  pseudolatinských, španielskych, flámskych, lotyšských, litovských a iných menách sa koncové -as, -es, -os, -us zachováva. Anglické meno Charles sa vyslovuje [čárls] a v slovenčine sa skloňuje podľa vzoru chlap, pričom sa koncové -es zachováva. Genitívny tvar mena Charles Dickens je Charlesa Dickensa.

 


Otázka z 15. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Hádes