Otázka:

Je správne slovné spojenie bola riešená mimo iné aj otázka...? Alebo je správne mimo iného?

Heslá:

mimo iné, mimo iného, mimo, okrem iného

Odpoveď:

Slovné spojenie mimo iné/mimo iného nezodpovedá spisovnej slovenčine. Odporúčame Vám nahradiť ho spojením okrem iného.


Otázka z 15. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mimo iné